image image image
Firma Jeste?my firm? zajmuj?c? si? produkcj? i monta?em blatw, parapetw, schodw, kominkw z kamieni naturalnych. S?u?ymy rwnie? swoim do?wiadczeniem w kwestii doradztwa i obmiarw.
Produkty Z kamieni naturalnych mo?na wykona? pi?kne elementy wyko?czenia wn?trz. Charakteryzuj? si? one nie tylko trwa?o?ci? ale tak?e estetyk? ze wzgl?du na swoj? niepowtarzalno?? i oryginalno?? (kolorystyka, struktura, odcienie, smugi, faktura itd.)
Materia?y Trafi?a kosa na kamie? czyli troch? informacji o ska?ach. Kamienie naturalne mo?na podzieli? na kilka grup. Najwa?niejsze to: granity marmury bazalty sjenity onyxy piaskowce wapienie trawertyny

Nasza oferta

Nasza oferta

Feature 2

Charakterystyka Kamieni

I. Trwa?o?? i odporno?? na ?cieranie
II. Estetyka
III. Funkcjonalno??
IV. Bogaty wachlarz cenowy

Czytaj wi?cej

Feature 3

Kropla dr??y ska??nie si?? lecz cz?sto?ci? spadania

-czyli proces powstawania gotowych elementw architektonicznych

Czytaj wi?cej

Dlaczego warto osobi?cie odwiedzi? firm? Reneko nie poprzestaj?c na obejrzeniu strony?

  1. ?adne zdj?cie nie poka?e realnie koloru i struktury naturalnego kamienia.
  2. Tylko osobi?cie mo?na przekona? si? o profesjonalizmie firmy.
  3. Zadaj?c pytania wprost mo?na uzyska? wiele informacji i porad.
  4. Wyceniaj?c konkretne elementy z ich wymiarami mo?na uzyska? dok?adn? informacj? na temat gotowego wyrobu.
  5. Osobi?cie mo?na wybra? p?yt? z ktrej b?dzie wykonany potrzebny element.

Znajd? nas na Facebooku